قرعه کشی کارت خوان های بانک سامان در مرکز تجاری گلستان | مرکز تجاری گلستان

قرعه کشی کارت خوان های بانک سامان در مرکز تجاری گلستان

این قرعه کشی به صورت انحصاری در کارت خوان های بانک سامان مرکز تجاری گلستان انجام میگیرد. برای شرکت در قرعه کشی فقط لازم است با کارت خود از دستگاه های بانک سامان هر فروشگاه خرید کنید. جوایز به صورت کارت هدیه و قابل استفاده در مرکز تجاری گلستان به برندگان اهدا میشود.